Image Alt

Algemene voorwaarden

Home  /  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Studio Puur fotografie

Heigank 64 A 

6373 KS Landgraaf

Email: info@studiopuurfotografie.nl

Tel: 0621628687

IBAN: NL89 RABO 0362 0138 02

KvK nr: 91087406

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden is van toepassing op alle producten en diensten die worden aangeboden door Studio Puur Fotografie.
 2. Door gebruik te maken van de producten en diensten van Studio Puur Fotografie gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Mocht u bezwaar hebben tegen deze voorwaarden, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken vóór de geplande fotoshoot.

Boekingen fotoreportage 

 1. In het geval van een buiten shoot en ongunstig weer, zoals regen of een zeer donkere lucht, behouden zowel de fotograaf als de klant het recht om de fotoshoot te annuleren. In dit geval dient er binnen 7 dagen een nieuwe afspraak te worden gemaakt, die binnen 12 weken moet worden ingepland. Bij bewolking en zonneschijn is het mogelijk om foto’s te maken. Echter, bij regen is dit niet mogelijk vanwege het risico op beschadiging van de apparatuur van de fotograaf.

  Als de klant toch besluit om Studio Puur Fotografie te laten komen ondanks de voorspelling van regen, en de fotoreportage uiteindelijk niet kan doorgaan, zullen de gemaakte kosten door Studio Puur Fotografie vergoed worden. In het geval van onzekerheid over de weersomstandigheden wordt de beslissing uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot (voor 09:00 uur) genomen en gecommuniceerd met de klant.

 2. U kiest voor Studio Puur Fotografie vanwege de aansprekende stijl van fotograferen en de nabewerking van de foto’s. Tijdens de fotoreportage heeft Studio Puur Fotografie de vrijheid om haar artistieke kennis en inzicht toe te passen en de bewerkingen en stijl naar eigen inzicht aan te passen.
 3. Van elke fotoshoot wordt er een voorselectie gemaakt van de foto’s. Studio Puur Fotografie zal naar eigen inzicht de beste foto’s selecteren, zodat de stijl van de fotograaf wordt weerspiegeld in de fotoreportage. Studio Puur Fotografie heeft het recht om zelf te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen aanspraak maken op foto’s die volgens Studio Puur Fotografie niet geschikt zijn om te tonen. Na ontvangst van de voorselectie heeft de klant de mogelijkheid om zelf te beslissen welke foto’s uit deze voorselectie bewerkt moeten worden.
 4. Eventuele reiskosten van Studio Puur Fotografie zijn niet inbegrepen in de prijs van een fotoshoot en moeten apart worden betaald. De eerste 10 km vanuit Landgraaf (enkele reis) worden niet meegerekend. Voor afstanden buiten 10 km vanuit Landgraaf worden er reiskosten berekend à €0,50 per kilometer.
 5. Bij het boeken van een fotoshoot geeft u Studio Puur Fotografie toestemming om alle gemaakte foto’s (met uitzondering van lingerie en/of naaktere foto’s, die worden geregeld via een privacyverklaring) te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden, zoals blogs, portfolio, nieuwsbrieven, sociale media, magazines die in eigen beheer worden uitgegeven, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten. Indien u niet wilt dat uw foto’s online worden getoond, dient u dit vóór de fotoshoot of kort na ontvangst van de gemaakte foto’s door Studio Puur Fotografie aan te geven.
 6. Bij het boeken van een fotoshoot is een aanbetaling van 25% vereist. Deze aanbetaling dient binnen 8 dagen na de datum van de bevestiging/factuur van de overeenkomst van Studio Puur Fotografie te worden voldaan. Door het betalen van deze aanbetaling wordt jullie trouwdag gereserveerd bij Studio Puur Fotografie.

Annuleringen fotoreportage

 1. Indien de klant binnen 3 dagen voor de geplande fotoshoot annuleert, zal de aanbetaling niet worden terugbetaald. In het geval dat Studio Puur Fotografie niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren vanwege overmacht, heeft de klant recht op terugbetaling van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.
 2. Uw fotoshoot en de gemaakte foto’s zijn specifiek voor u persoonlijk gemaakt, daarom is het helaas in geen enkel geval mogelijk om geld terug te krijgen.
 3. Indien de fotoshoot onverhoopt niet kan plaatsvinden, dient de afspraak telefonisch en/of per e-mail geannuleerd te worden. Het annuleren van een fotoshoot is kosteloos indien dit minimaal 3 dagen voor de geplande fotoshoot gebeurt. Indien de fotoshoot minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd of indien er sprake is van een “No Show” (niet verschijnen op de afgesproken tijd), worden de volledige kosten van de fotoshoot in rekening gebracht. In geval van ziekte op de dag van de fotoshoot dient Studio Puur Fotografie hiervan uiterlijk 24 uur van tevoren op de hoogte te worden gesteld. Er dient binnen 7 dagen een nieuwe afspraak te worden gemaakt voor een fotoshoot die binnen 12 weken plaatsvindt. In geval van ziekte kan de fotoshoot eenmalig kosteloos worden verzet, daarna dient 50% van de kosten van de fotoshoot te worden betaald. Bij annulering van een bruiloft na het vastleggen van de datum (nadat de aanbetaling is voldaan), zal de aanbetaling niet worden terugbetaald.
 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie verstrekt die nodig is voor de uitvoering van de opdracht, of verzuimt om (tijdig) aanwezig te zijn terwijl dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, heeft de fotograaf het recht om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Het opschorten of ontbinden van de overeenkomst zal schriftelijk plaatsvinden. In het geval van ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever brengt de fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor de fotograaf niet in staat is om de opdracht zelf uit te voeren op de overeengekomen datum, zal de fotograaf indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen of proberen een vervangende fotograaf te vinden. Indien er gerechtvaardigde omstandigheden zijn, zoals ziekte en extreme weersomstandigheden, waardoor het onmogelijk is om de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, kan in overleg tot maximaal drie keer een nieuwe datum worden overeengekomen.

 

Betalingen & levertijd

 1. Door het boeken van een fotoshoot of het plaatsen van een bestelling voor een fotoproduct, geeft u aan akkoord te gaan met deze betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen en bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

2. Bij Studio Puur Fotografie kunt u betalen contant of door middel van een bankoverschrijving. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de betalingsgegevens, tenzij anders is overeengekomen. Indien het verschuldigde bedrag niet of niet volledig binnen de betalingstermijn wordt voldaan, sturen wij een betalingsherinnering. Als Studio Puur Fotografie de betaling niet binnen 3 dagen na ontvangst van de herinnering ontvangt, zal het openstaande bedrag worden verhoogd met 10% van het totaalbedrag. Indien het bedrag na 30 dagen na factuurdatum nog steeds niet volledig is voldaan, zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering over te dragen aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor rekening van de opdrachtgever. U ontvangt uw foto’s of bestelling pas nadat de betaling is ontvangen.

Cadeaubonnen

1. Bij Studio Puur Fotografie heeft u de mogelijkheid om een cadeaubon te kopen. De cadeaubon is een bon met een door u te bepalen bedrag.

2. De cadeaubon kan niet worden geretourneerd en kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

3. U bent vrij om een cadeaubon aan iemand anders te schenken of te verkopen. Houd er echter rekening mee dat de geldigheidsdatum onveranderd blijft en gebaseerd is op de oorspronkelijke dag van afgifte.

4. Een cadeaubon van Studio Puur Fotografie is geldig gedurende een periode van 1 jaar na de afgiftedatum. 

5. Een cadeaubon kan één keer worden gebruikt voor de volledige waarde ervan. Indien de waarde van uw fotoshoot lager is dan de waarde van de cadeaubon, wordt er geen geld of tegoed teruggegeven. In plaats daarvan kan het resterende bedrag van de cadeaubon worden gebruikt voor extra foto’s.

6. Op het moment van het boeken van de shoot zijn de prijzen die op dat moment gehanteerd worden van toepassing.

Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

 1. Klachten met betrekking tot het geleverde werk dienen schriftelijk aan de fotograaf te worden gemeld. Binnen vijf dagen na ontvangst van de foto’s. De fotograaf heeft het recht om binnen een redelijke termijn alsnog passend werk te leveren ter vervanging van eventueel afgekeurd werk.
 2. Het is in geen geval mogelijk om een geldteruggave te eisen. In het geval van ontevredenheid zal, indien de fotograaf geen schriftelijke positieve feedback heeft ontvangen, een nieuwe afspraak worden gemaakt. Hierin wordt gepoogd alsnog het gewenste resultaat te behalen. Dit is echter alleen mogelijk als er binnen 5 dagen na levering van de foto’s een officiële klacht is ingediend volgens de bovenstaande alinea.
 3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims in te dienen tegen de fotograaf, in welke vorm dan ook.
 4. Tijdens de fotoreportage bent u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf, uw kinderen en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen kan op geen enkele wijze verhaald worden op de fotograaf. Indien er schade ontstaat aan de fotoapparatuur of andere fotografische spullen als gevolg van uw eigen handelen of dat van uw kinderen, zullen de kosten hiervan op u verhaald worden.
 5. Deelname aan een fotoreportage is volledig op eigen risico.
 6. Studio Puur Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf zijn geleverd.

De foto’s

1. Binnen 7 dagen na de fotoshoot ontvangt u een preview met minimaal vijf foto’s in lage resolutie. Deze foto’s zullen een klein watermerk van Studio Puur Fotografie hebben in de linkerbenedenhoek.

2. Nadat u de selectie heeft doorgegeven, ontvangt u binnen 3 weken de bewerkte foto’s digitaal in hoge resolutie. Deze foto’s zullen een klein watermerk hebben in de linkerbenedenhoek en worden naar u gestuurd via de online galerijdiensten Pixieset of WeTransfer. Na ontvangst van de gekozen bewerkte foto’s zonder watermerk, heeft u de mogelijkheid om extra foto’s bij te bestellen. De levertijd kan in overleg worden verschoven. Voor bruidsreportages geldt een levertijd van 6 weken na de trouwdatum en de fotoselectie wordt gedaan door Studio Puur Fotografie. Bij het afdrukken van digitale fotobestanden is de klant zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdrukken. Het is ook mogelijk om via Studio Puur Fotografie professionele afdrukken te bestellen.

3. De onbewerkte foto’s (bedoeld voor het maken van de selectie) mogen niet zonder afname worden geplaatst op sociale media, zoals Facebook, Instagram, enz. Indien dit toch gebeurt, volgt er een waarschuwing. Als de foto’s nog steeds geplaatst blijven, is de klant verplicht om de geplaatste foto’s af te nemen van de fotograaf.

4. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.

5. Studio Puur Fotografie blijft te allen tijde eigenaar van alle foto’s.

6. Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan. Hiertoe behoort bijsnijden en het omzetten van foto’s naar zwart-wit.

7. Het is niet toegestaan voor de ontvanger om foto’s door te geven aan andere commerciële bedrijven zonder toestemming.

8. De klant ontvangt de foto’s digitaal via de online galerijdiensten Pixieset of WeTransfer. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de foto’s op de juiste wijze op te slaan en te bewaren. Na het verzenden van de bestelde foto’s bewaart Studio Puur Fotografie alle foto’s nog 2 weken in hun archief. Na deze periode worden alle NIET bestelde foto’s gewist. Studio Puur Fotografie bewaart hun foto’s gedurende 1 jaar in hun eigen archief.

Auteursrechten & Publicaties

 1. De auteursrechten (en andere rechten die volgens de Nederlandse wet aan de fotograaf toebehoren) voor alle reportages blijven constant eigendom van Studio Puur Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.

 2. Op de geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van Studio Puur Fotografie. Bij de aanschaf van een digitale foto of afdruk koopt u geen rechten op de foto, maar alleen het gebruiksrecht ervan. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, dient u altijd vooraf schriftelijke toestemming te vragen aan Studio Puur Fotografie. Privé-publicaties, zoals op sociale media platforms zoals Facebook, Instagram, etc., zijn toegestaan.
 3. Iedere toestemming voor publicatie is alleen rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Studio Puur Fotografie (Licentie). U dient deze overeenkomst te kunnen tonen op verzoek van Studio Puur Fotografie.
 4. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Studio Puur Fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Studio Puur Fotografie. Tegenover een passende vergoeding zijn er mogelijkheden.
 5. Bij elke afgesproken vorm van publicatie moet de foto expliciet worden voorzien van de vermelding: “Afbeelding: Studio Puur Fotografie” of “Afbeelding: www.studiopuurfotografie.nl“.

 6. Elk ongeoorloofd gebruik van een fotografisch werk dat niet is afgesproken, geldt als een schending van het auteursrecht. Bij inbreuk heeft Studio Puur Fotografie recht op een vergoeding van €100,- per foto.

Faillissement/surseance

Zowel de fotograaf als de wederpartij hebben het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in het geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

Privacy statement en cookiebeleid

Op de website www.studiopuurfotografie.nl vindt u ons privacy- en cookiebeleid. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden stemt u ook in met het privacybeleid en cookiebeleid.

Close

Welkom bij Studio Puur fotografie!

Ik ben Fabiënne Nillesen en specialiseer me in het vastleggen van jouw mooiste momenten – of het nu gaat om een bruiloft, zwangerschap, newborn lifestyle, motherhood shoot, gezinnen, koppels of simpelweg prachtige portretten. Kijk gerust rond en ontdek hoe ik jouw speciale momenten kan vereeuwigen.

Instagram

@ studiopuurfotografie

Volg mij

info@studiopuurfotografie.nl